Prosmt Elektronik

Anasayfa > Haberler > Otomatik Sorun Giderme Araçları ile SMD Üretkenliğini Artırma
Otomatik Sorun Giderme Araçları ile SMD Üretkenliğini Artırma

Yeni SMD analiz araçları, hataların nedenlerini belirleyip düzeltici eylemler önererek duruş süresini en aza indiriyor ve üretim hattı verimliliğini artırıyor

SMD büyük bir hassasiyet ve güvenilirlik gerektirse de, sürekli olarak yüksek hızda çalışırken işler ters gidebilir. Hata ve istisnalar durumunda, üretimden sorumlu ekibin mümkün olan en kısa sürede tam hızda çalışmayı yeniden sağlaması gerekir. 
Hat her durdurulduğunda, işletme karlılığı azaltan maliyetlere maruz kalır. Bu maliyetler sadece üretim kaybının doğrudan maliyetini değil, aynı zamanda hat dururken işçilik maliyetlerini, fazla mesai maliyetini ve hat eski haline döndükten sonra yetişmek için acele siparişleri ve durmaya neden olan sorun nedeniyle hurdaya çıkarılan herhangi bir yeniden işleme veya ürünün maliyetini de içerir. Envanter bekleme ile ilgili maliyetler vardır ve operasyonların normal akışındaki aksama verimsizliğe neden olabilir. Ayrıca, müşteri taahhütleri üzerinde mali cezalarla sonuçlanabilecek etkiler olabilir.
Öte yandan, bir sorun tespit edilirse, hatalı birimlerin üretiminin devam etmesini önlemek için hattı durdurmak önemli olabilir. Operatörün veya üretim amirinin bir hata durumunda mümkün olduğunca çabuk bilgi sahibi olması gerekir. Hattın durması istenmeyen bir durumdur ve üreticilerin en iyi üretkenliği sağlamak ve istenmeyen maliyetleri en aza indirmek için bunun mümkün olduğunca seyrek olmasını sağlamaları gerekir. Duruşlardan kaçınılamadığında, üretimin mümkün olan en kısa sürede eski haline getirilmesi gerekir.

Sorun Giderme Araçları

Günümüzün montaj ekipmanları, tıkalı nozullar veya pikap yanlış hizalaması gibi sorunları tespit etmek için sensörlerle donatılmıştır. Otomatik denetim, serigrafi baskı, bileşen yerleştirme ve yeniden akıtma sonrası dahil olmak üzere hattın birden fazla noktasında gerçekleştirilebilir ve sonuçlar gerçek zamanlı olarak sorun gidermeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Üreticiler üretim ekipmanlarını yönetmek, istisnaları ve kusurları tespit etmek ve üretim amirlerine bilgi sağlamak için yazılım araçlarına güveniyor. Bunlar arasında ekipman ve üretim durumunun anında değerlendirilmesini sağlayan gösterge paneli uygulamaları yer alıyor. Yamaha’nın QA Options ve yakından ilgili Mobile Judgement uygulaması gibi katma değerli araçlar da vardır. Mobile Judgement, sorunun ciddiyetini değerlendirmeye yardımcı olmak için denetim görüntüleri de dahil olmak üzere tespit edilen kusurların ayrıntılarını doğrudan süpervizörün akıllı telefonuna gönderebilir. Süpervizör, kişisel kararına dayanarak, gerekirse sorun çözülene kadar hattın derhal durdurulması talimatını verebilir.

İnsan-Makine Arayüzü

Bu tür uygulamalar, bir vardiyanın normal seyri sırasında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sorunları çözmek için makinelerin ve insanların etkileşime girdiği yeri temsil eder. Sorumlu ekip, her bir partiden gerekli miktarı sağlamak ve üretimin programa uygun şekilde yürütülmesini sağlamak için becerilerini kullanmalıdır.

Bu yaklaşım, hat boyunca çeşitli konumlardan yakalanan verileri görselleştirmek için sağlanan araçların kalitesine bağlı olabilir. Arızaların nedenlerinin belirlenmesi ve hızlı bir şekilde düzeltilmesi, fabrikada bulunan süpervizör personelin beceri ve bilgisine de bağlıdır. Şirketin en üst düzey amiri herhangi bir nedenle görev başında değilse – belki başka bir vardiyada çalışıyor, tatilde, belki de hastalık izninde – verimlilik düşebilir.

Veri bilimindeki en son gelişmeler, herhangi bir kusurun veya diğer üretim sorunlarının nedenlerini otomatik olarak belirleyerek bireysel yargıya bağımlılığı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Operatörleri doğrudan bu nedenlere yönlendirmek daha tutarlı üretim performansı sağlar. Bu yeni nesil yazılım araçlarına bir örnek olarak, en yeni Yamaha YSUP Analytics Dashboard, tespit edilen kusurların en olası nedenlerini belirlemek için istatistiksel teknikler kullanan gelişmiş araçlar içerir. Ayrıca uygun düzeltici eylemler önerir. Analitik araçlar, üretim hattındaki ekipmanın performansını görselleştirmeye yardımcı olan grafik araçlara ek olarak çalışır (Şekil 1).

Şekil 1. Dashboard görselleştirme araçları süreç performansının değerlendirilmesine yardımcı olur.

Yeni YSUP Analytics Dashboard, bilgileri bir bakışta yorumlanabilecek, okunması kolay bir formatta sunar. Sonuç olarak bu, her çalışma vardiyasının sürekli olarak yüksek üretim hacmi ve hat sonu verimi sunmasını sağlar ve durma süresini büyük ölçüde azaltır. 
Verileri yerinde analiz eden yerleşik sorgulama özelliklerine sahip ilişkisel bir veritabanına dayanan yazılım, istatistiksel teknikler kullanarak kaydedilen istisnaların olası nedenlerini neredeyse gerçek zamanlı olarak belirler. Yeni gösterge paneli uygulamasının otomatik analiz yetenekleri, herhangi bir yetkili kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgileri çıkarmasına, hataları analiz etmesine ve düzeltici eylemleri istediği zaman görüntülemesine olanak tanır.
Mevcut araçlar arasında akış değerlendirmesi, hata kodu tanılama, sağlık kontrolü veri tanılama ve görüntü tanıma tanılama gibi analitik yöntemleri kullanan otomatik alım hatası analizi yer almaktadır. Kullanıcı, herhangi bir alım hatasının zamanını ve koşullarını görüntüleyebilir, tam konumu görebilir ve düzeltici eylemleri görüntüleyebilir (şekil 2). Yamaha, büyük bir otomotiv 1. kademe üreticisi olan öncü bir müşteriyle gerçekleştirdiği deneylerde bu aracı kullanarak otomatik alım hatası analizinin doğruluğunu onaylamıştır. Ayrıca, otomatik değerlendirme sonuçlarının yönetimi ve karşı önlem içerik takibi dahil olmak üzere kök neden tespitine yardımcı olan yerleşik yetenekler de vardır.

Şekil 2. Konum ve düzeltici eylemleri içeren pikap hata analizi.

Temel platformun gücü, yerleştirme analizi ve baskı analizi gibi daha fazla analitik araç ekleme kapsamı sağlar. Dahası, platform gelecekteki dağıtımlarda yapay zekadan (AI) yararlanmaya açıktır, bu da ek analitik yetenekler sağlayacak ve doğrudan üretim hatlarında sorun çözmeyi daha da hızlandıracaktır.
Sonuç
Otomasyon, elektronik üreticilerinin üretim hatlarındaki birçok faaliyetten insan sınırlamalarını kaldırmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, muhakemenin uygulanması gereken ve istisnai durumların üstesinden gelmek ve doğru çalışmayı yeniden sağlamak için yardıma ihtiyaç duyulan yerlerde müdahale gerekli olmaya devam etmiştir. En yeni veri odaklı gösterge paneli araçları, operatörlerin bilgi sınırlamalarının üstesinden gelmeye yardımcı olmak ve çalışmayı geri yükleme süresini kısaltmak için hataların nedenlerini belirlemek ve düzeltmek için ekstra yardım sağlar ve sonuçta üretkenliğin daha da iyileştirilmesini sağlar.

Akıllı Fabrikayla Nasıl Çalışılır?

Yamaha’dan ProSMT’ye Özel Başarı Ödülü

Yamaha SMT Bölümü 2024 yıllık toplantısında distribütör ağına enerji veriyor