Teknik Makaleler

Krem Lehimlerin Depolanma, Saklanma ve Kullanım Koşulları

krem lehim ambalaj 1 
 • Sevkiyat esnasında krem lehim dış ortam sıcaklığından etkilenmeyecek ambalajlarda sevk edilmelidir.
 • Krem lehimleri kesinlikle güneş gören yerde veya radyatör gibi ısı kaynaklarının yakınında bekletmeyin. 
 krem lehim soğutucu 1
 •  Krem lehimlerin uzun süreli depolanması en iyi koşullarda 0 ile 10 ⁰C arasında soğutulan buzdolabı veya soğuk odalarda yapılır. Krem lehimler size ulaşır ulaşmaz bu sıcaklık aralığını sağlayan soğutuculara yerleştirmeniz gerekir.Genel olarak çoğu krem lehimlerin sıfır derecenin altında soğutulması tavsiye edilmez.
 • Genel olarak yıkama gerektirmeyen (no-clean) lehim pastası raf ömrü 6 aydır, suda çözünen (water-soluble) tiplerde ise 3-6 ay arasında soğuk ortamda depolama önerilir.İstisnalar için Shenmao krem lehim teknik bilgilerine başvurabilirsiniz. Raf ömrünün imalat tarihinden itibaren tespit edilmiş olduğuna dikkat ediniz.Kartuş ambalajdaki krem lehimler en iyi uç kısmı aşağıda dikey olarak depolanır.Yatay olarak depolanırsa, en iyi uygulama, kartuşları haftada bir kez 180 ° çevirmektir.
 • Krem lehimler 19-25 ⁰C arası oda sıcaklığında uzun süre saklanmamalıdır. Kavanozu açılmamış lehim pastasının oda sıcaklığı raf ömrü 2 haftadır. İstisnalar için ürünün teknik bilgilerine başvurabilirsiniz.
 • Sıcaklığın 29 °C'nin üstünde olması ürünün kullanım ömrünü kısaltır, bu da raf ömrünü kısaltır.

 

KREM LEHIMLERIN KULLANIMA HAZIRLIĞI

 • Krem lehim daima İGİÇ (ilk giren İlk Çıkar –FIFO) kuralına göre kullanılmalıdır. En iyi performansı korumak için lehim pastası buzdolabının dışında gerekenden fazla depolanmamalıdır. Krem lehimlerin dört günden fazla dışarıda bırakılması tavsiye edilmez.
 • Lehim macununun dışarıdan ısıtma ya da karıştırma makinesi olmadan 19-25 ° C arası oda sıcaklığına erişmesine izin verilmelidir. Ambalaj boyutuna bağlı olarak kullanımdan en az 3-4 saat önce soğutucudan dışarı oda sıcaklığına çıkarılmalıdır. Zira krem lehimlerin belirtilen viskoziteleri 25 °C oda sıcaklığına göre verilir.
 • En iyi sonuç için yaygın uygulamalarda krem lehim baskı makinesi içindeki sıcaklığın 22 °C - 29 °C ve nem oranının da % 40 -% 60 RH arasında olması idealdir. Bu aralığın dışında çalışabilen lehimler için ürün teknik bilgilerine başvurabilirsiniz.


KREM LEHIMLERIN KULLANIMI

krem lehim spatula   
 • Dolaptan çıkan lehim bitene kadar yeni lehimler ile karıştırmayın.
 • Kavanoz ambalajdaki krem lehimlerin homojen olmasını sağlamak için ilk kullanımdan önce ıspatula ile en az 30-60 saniye el ile karıştırın. Eğer bir döner santrifüjlü karıştırma cihazı kullanılıyorsanız 300 RPM devir hızında 1 dakika döndürmeniz önerilir.krem lehim spatula
 • Krem lehimi eleğin üzerine yaklaşık 12 mm çapında sosis şeklinde baskı raglesi boyunca yayın. Eleğin üzerindeki krem lehim rulosunun kalınlığı 12 mm çapından daha aşağıya azalırsa, 12mm çapı koruyacak şekilde lehim ekleyin.
 • Printerin içindeki lehim 29 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz kalmışsa değiştirilmesi tavsiye edilir. Özel durumlar için ürünün teknik bilgilerine başvurabilirsiniz.


AÇILMAMIŞ LEHIM PASTASI KAVANOZLARI

 • 4 gün süresince dışarıda 25 °C oda sıcaklığında kalmış kavanozları, ürünün daha da bozulmasını önlemek için buzdolabına geri koymalısınız.
 • Bu kadar uzun süre tavsiye edilmemekle birlikte açılmamış kavanozlarını oda sıcaklığında en fazla 2 hafta tutabilirsiniz. 2 haftalık oda sıcaklığında depolama süresini aşmak, baskı esnasında lehim macununun performansını tehlikeye atacaktır.
 • Eğer lehim oda sıcaklığında iki haftaya kadar kalmışsa ya hemen kullanılmalıdır veya atık olarak kaldırılıp kullanılmamalıdır.


AÇILMIŞ AMA KULLANILMAMIŞ KAVANOZDAKI KREM LEHIMLER

 • Açılmış kavanozdaki lehim nem alabilir ve soğutulduğunda yoğunlaşmaya maruz kalır.
 • Açılmış kavanozların yeniden soğutucuya göndermeyin.
 • Bir kavanoz açılıp kullanılmadığında, kapağını kapatın, kavanozu oda sıcaklığında tutun ve en geç iki hafta içinde kullanın

AÇILMIŞ VE KULLANILMIŞ KREM LEHIMLER

 • Burada elek üzere yayılıp toplanmış lehimlerden bahsedilmektedir.
 • Eleğin üzerindeki lehimi kullanılmamış yeni lehim kavanozu ile karıştırmayın. Elekteki krem lehimi kavanozdaki yeni kullanılmamış lehim ile karıştırmayın. Çünkü karışım muhtemelen lehimin nem içeriğini ve akışkanlık (reoloji) özelliklerini değiştirecek dolayısıyla lehimin performansını etkileyecektir.
 • Bu talimatlara uyulmaması, raf ömrünün azalması ve ürün performansının düşmesine neden olur ve ürünü kullanım için uygunsuz hale getirebilir.
 • Elek üzerinde kalan herhangi bir krem lehim boş ve temiz bir kavanoz içine konmalı ve oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Elek üzerine sürülen Temizleme gerektirmeyen veya suda çözünen tip krem lehimlerin genel olarak 8 saat içinde tüketilmesi tavsiye edilir.


GENEL BILGILER

 • Kullanılmayan lehim daima çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır.
 • Kullanmadan önce daima ürünün teknik bilgilerine başvurun. Belli bir ürüne ait teknik bilgilerinde sunulan bilgiler, burada anlatılan bilgileri geçersiz kılabilir.

Havacılık Uygulamaları için Koruyucu Kaplama İşlemi Geliştirilmesi

Koruyucu kaplamalar elektronik devreyi sert ortamlardan, devre kartının topografyasına "uyan" bir kimyasal filmle korur. Bu kaplamalar, arızaları azaltarak ürün güvenilirliğini geliştirirken aynı zamanda nem, kimyasal, kirlilik, titreşim, korozyon ve termal strese karşı korumaktadır. Koruyucu kaplamanın faydaları endüstriye göre değişen önemlilik gösterir. Havacılık elektroniğinde korozif gazlardan, gazdan arındırmadan, lehim ipliklenmelerinden ve radyasyondan korunmanın faydaları üzerinde durulmaktadır. Bu makalede, sıvı kaplama malzemeleri üzerinde duracağız. 

Kaplama Şartnameleri 
Yeni koruyucu kaplama kullanıcıları için ilk durak, iki yaygın kullanılan kaplama şartnameleri. MIL-I-46058 MIL-I-46058, koruyucu kaplamada askeri şartnamedir. Son 20 yıl içinde geliştirilen yeni kart tasarımları için aktif olmamasına rağmen, bu belge bugün hala yaygın bir şekilde referans gösterilmektedir. Bu, bugün bile, son kullanıcıları mutlaka bu standarda uymaya çalışmaktan alıkoymaz. Daha güncel şartname en iyi uygulamaları belgeleyen değerli bir kardeş el kitabına (IPC-CC-830-HDBK) sahip olan IPC-CC-830'dur. Çoğu üretici kaplama seçimi ve uygulama sürecinin uygunluğuna rehberlik etmek için dayanak olarak bu şartnamelerden birini kullanmaktadır.  

1

Kaplama Seçimi 
Çeşitli kaplama çeşitleri ve uygulama yöntemleri bulunmaktadır. Hem IPC hem de MIL şartnameleri silikonları (SR), akrilikleri (AR), üretanları (UR) ve epoksileri (ER) içeren kaplama tiplerini notlar. Belirli bir uygulama için uygun kaplamanın seçilmesi her kaplama çeşidinin artı ve eksi yönlerine odaklanarak alınan çok kişisel bir karardır ve her bir yapının sağladığı koruma ile ilgilidir. 

İşlemi Tanımlama 
Koruyucu kaplama süreciniz için tercih edilen uygulama yöntemini belirlemeden önce, devre kartlarınızın kapsama gereksinimlerini değerlendirmek kritik önem taşımaktadır. Konnektörler, ölçme noktaları, RF ekranlama ve anahtar gibi bazı bileşenler çoğu kez kaplanmamaktadır. İstenilen kapsam alanının anlaşılması, boşluk bırakma alanları ve "isteğe bağlı" alanlara nasıl yaklaşacağınız konusunda müşterilerinizle bir anlayışa sahip olmak kaplama işleminizi gerçekleştirmenin önemli ögeleridir. İsteğe bağlı alanlar çoğu zaman metal olmayan bileşenler veya gerekli olmasa da koruyucu kaplamanın uygun olduğu açık tahta bölgelerdir. Bazen, bir tasarımcı veya kalite departmanı kapanmayacak tüm alanlarda kaplama uygulaması görmek isteyebilir. 

coating thickness vs type of coating

Şekil 1. IPC-CC-830 tarafından önerilen yapı başına kaplama kalınlıklar 

Kaplama Kalınlığı 
Koruyucu kaplama kalınlığı çıplak, düz kart yüzeyleri veya test kuponları üzerinde test edilir. Tercih edilen, sertleştirilmiş, koruycu kaplama kalınlığı yapı ile değişir. The IPC (Association Connecting Electronics Industries) standardı, sertleştirilmiş filmlerin akrilik, üretan ve epoksi reçineler için 25-75 μm (0.98-2.95 mil) aralığında olduğunu kabul etmektedir. Silikonlar kabaca iki kat kalınlıkta uygulanır. Her yapı başına IPC-CC-830 tarafından önerilen kaplama kalınlığı Şekil 1'de belirtilmiştir Formülü yapan kişinin teknik veri sayfasında temel performans kriteri oluşturulurken kalınlık da çoğu kez ele alınmaktadır. Bu performans özellikleri genellikle Şekil 1.de gösterilen kalınlık aralığında belirlenen değerleri yansıtır. Son olarak, kalınlığa, devrenin mühendislik çiziminin en uygun yerinde de değinilebilir. Uygulamanızda kaplama kalınlığının artması, montajınızın korumasındaki artışla ilişkilendirilmez. Yine de, son kullanıcıların kaplama kalınlığında sınırları zorlaması alışılmamış bir durum değildir. Son kullanıcılar çeşitli nedenlerden dolayı daha kalın film kaplamaları tercih etmektedirler. Montaj sert bir ortama kurulabilir veya basitçe, işlem mühendisine iç rahatlığı sağlayabilirsiniz. Tavsiye edilenden daha kalın bir film yapılmamadır. Önerilen kalınlık aralığının dışında, formülü yapan kişi üretim performansı sağlayamayabilir. Hatta ürün, yüksek film kalınlığında koruma işlemine aykırı özellikler gösterebilir. Akrilikler ve üretanlar gibi sert kaplamalar genellikle kürlenmiş film yapıları arttıkça çatlayabilir. Kısacası, işleminiz için uygun film kalınlığı için yayınlanmış standartlar mevcuttur. Bu bağımsız araştırmanın dışında, son kullanıcılar genellikle kendi standartlarını belirleyerek önerilen hedef aralığının dışına çıkabilirler. Bu örnekler her zaman üretim öncesi formülü yapan kişi ile müzakere edilmelidir.  Ayrıca, bu kapsama gereksinimlerinin nihai uygulama yönteminize ne yaptıklarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Kalın film işlemleri bir kaplama uygulamasının akış özelliklerini arttırabileceğinden ve koruma yapılmayacak alanların çevresinde yönetilmesi zor olduğundan, özellikle köşelerde, yanlarda veya alt katlarda (gerekliyse), paketlerdeki gerekli kapsam alanı ince film uygulamalarında zor olabilir. Kaplama çeşidi, kalınlık ve uygulama metodu kusursuz bir işlem uygulamasında hassas bir denge gerektirmektedir 

3

Şekil 2. Delta 6 seçici kaplama, potting, bead ve sayaç karışımlı dağıtma uygulamaları için idel olan esnek bir robotik koruyucu kaplama/dağıtma sistemidir. 

Uygulama Yöntemleri
 Üreticiler, kaplama işlemlerini yaparken seçim yapmak için çok sayıda uygulama yöntemine sahiptirler. Bütçe, yönetim kurulu hacmi ve ürün karması gibi faktörler tipik olarak bu kararı oluşturmada belirgin faktörlerdir. Bununla birlikte, kalite ve mühendislik tarafından gerekli kapsama alanı dikkate alınarak belirlenen gereklilikler karar verme sürecinde önemli bir faktör olmalıdır.

Neden Garner Osborne% 100 PCB Hassasiyeti için Tip IV lehim kullanıyor?
Kalbur zaman önce, elektrikli cihazlar çok daha büyük idi. Devre kartları büyük ve elek gözenekleri genişti.
Elektronik cihazların ebatları azalırken, daha küçük devre kartları üzerindeki girift devre yerleşim planları yaygınlaştı. Ustaca tasarımlar etkili elektronik devreler için uygun bir yol olsa da elek gözenekleri ve ada (ped) ebatları azaldığı için daha yüksek derecede hassasiyet gereklidir.
Garner Osborn’da biz sadece daha iyisini yaptığımız zaman yeterince iyiyi başarabileceğimize inanmayız.
Yaptığımız iş için doğru aleti kullanmaya dair yerleşik bir kültüre sahibiz. Çalıştığı ortama ait çevre koşullarına dayanabilen uygun kartlar ve devremizin tam bir güvenilirliğini temin eden uygun komponentler. Bu yüzden tüm tasarladığımız devrelerde standard olarak Type IV krem lehimi benimsiyoruz.
Tip III ve Tip IV krem lehin arasındaki fark
Tip III lehim parçacıkları 25-45 mikron arası değişen daha geniş bir çapa sahip olduğu için girift lehimleme şemalarında hassasiyetin kontrolü daha zor olabiliyor.
Bizim % 100 PCB hassasiyet oranımız sadece kullandığımız bileşenlere olan ilgimiz kadar değildir. PCB'lerimizin her biri, üretim süreçlerinin çeşitli aşamalarında titiz ve kapsamlı testlerden geçer.
PCB sorunlarını giderme
Müşterilerimize elimizden geldiğince yardım etmeyi de seviyoruz. Bu nedenle, geçmişte, kötü performans gösteren karmaşık çok katmanlı PCB'lerle uğraşan müşterilere, devrelerindeki zayıflıkların nerede olduğunu belirlemelerine yardımcı olmak için yardım ettik.
Karmaşık çok tabakalı kartlarda kısa devre ve açık devreleri kontrol etmek için çift taraflı eşzamanlı uçan probumuz gibi AS9100 sertifikalı kalite değerlendirme süreçlerimizi ve ekipmanlarımızı, X-ray makinelerimizi ve deneyimli mühendislerimizi bir müşterinin bir konunun nerede ortaya çıktığını tam anlamıyla anlamasına yardımcı olmak için kullanabiliriz.

Tip III ve Tip IV Krem Lehimlerin Farkları Nedir
Elek baskı sürecimiz ile ilişkili olduğu için Tip III lehim pastasından Tip IV lehim pastasına geçişte belirleyici faktörler nelerdir?
Uzman Yorumları
Tipik olarak eleklerde gözenek (apertür) genişliği / ada (ped) boyutu azaldığında, daha küçük lehim parçacığı boyutuna sahip krem lehim kullanmak gerekli olabilir.
Temel Kurallar
 • Minimum 4-5 lehim parçacığı elek gözeneği genişliğine yayılmalıdır. (Tip3 toz için lehim parçacığı çapı 25-45 mikron, Tip4 toz için lehim parçacığı çapı 20-38 mikrondur).
 • Tip 3 tozu, 20 mil aralıklı CSP'ler ve 16 mil aralıklı QFP'ler ve üstü için kullanılır; Tip 4 genellikle daha küçük herhangi bir şey için kullanılır.
Daha küçük elek gözenekleri için baskı hedefleri:
 1. Baskı aktarım verimliliğini en üst düzeye çıkarın (elekten PCB'ye aktarılan krem lehimin hacmi)
 2. Hem hemen baskıdan sonra; hem de krem lehim elek üzerine oturduğunda (duraklama tepkisine) minimum sapma ile tutarlı baskı hacimleri elde edin.
İyİ bİr baskı sürecİne ulaşmak son derece önemlİdİr:
 1. SMT kusurlarının% 80'i elek baskı işlemi ile ilgilidir.
 2. Küçük gözenekler için tutarsız baskı kalıntıları, head-on-pillow hatası ve biçimssiz lehim birleşmesi gibi kusurlar üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir
Lehim parçacık boyutunun yanı sıra, lehim macunundaki fluks, iyi tutarlı baskılar elde etmek için çok önemlidir - fluks reolojisi, macunun şablon açıklığının içine sıkışmasını önlemek ve bunun yerine PCB'ye aktarmak için kilit öneme sahiptir.

Shenmao Lazer Lehimleme İçin Kurşunsuz Krem Lehimi
SHENMAO, IPC APEX 2016'da Lazer Lehimleme için Krem Lehimi Tanıttı.
SAN JOSE, CA - SHENMAO Lazer lehimleme uygulamaları için yeni Sn-3.0Ag-0.5Cu Kurşunsuz Krem Lehim PF606-P133H'yi duyurdu. PF606-P133H şırıngadan dispens edilen yüzey montaj elemanlarının ve mikro-elektronik cihazların paketlenmesinde ve montajında ​​otomatik lazer lehimleme işlemleri için geliştirilmiştir. Bu uygulamada lazer enerjisi çok hassas ayarlanan bir bölgeye yüksek kesme kuvvetine sahip düzgün biçimli lehim noktaları elde etmek için düşük termal stres altında intermetalik tabaka azaltılırken uygulanır.  PF606-P133H lehim pastası minimal fluks kalıntısı üretir ve lehimleme esnasında sıçrama veya lehim topçukları oluşturma sorunları yaratmaz. Bilinen elektronik bileşenlerin, geleneksel reflow-fırın sıcaklığına tolere edemeyen elektronik cihazların imalatında veya onarımında yüksek verimle lehimlemesi için çok uygundur.
Dispenser makinelerine özel 10cc ve 30cc standard şırıngalarda satın alınabilen PF606-P133H kurşunsuz lazer krem lehimi, dünyanın önde gelen elektronik bileşen üreticileri tarafından onaylanmıştır.
Dünyanın En Büyük Lehim Malzemesi Sağlayıcısı olarak, SHENMAO, SMT Krem Lehim, Dalga Lehim Çubuğu, Lehim Teli ve Fluks, Lehim Preformları, Yarıiletken Paket Lehim Küreleri, Wafer Bumping Lehim Pastası, Daldırma Fluks ve PV İletken Şeritleri üretmektedir.

Alt Kategoriler

Designed & Developed with By ProSMT

Prosmt MENU TR