Teknik Makaleler

Bırak aksın; veri arayüzleri akıllı yüzey-montaj üretimine ışık tutar

Yüzey montaj ekipmanı tarafından desteklenen veri yapıları, günümüzdeki elektronik üretim kuruluşlarının akıllı üretimi benimsemesine kritik düzeyde etki etmektedir.

Endüstri 4.0 (4.sanayi devrimi), mekanizasyon, seri üretim ve bilgisayarlı otomasyonu takiben geleneksel otomasyonları birer siber-fiziksel sistemlere dönüştürüyor.

Yüzey-montaj elektronik üretimi bu devrimde öncü bir role sahiptir: Endüstri 4.0 araçlarının yanı sıra, küçük akıllı sensörlerden internet altyapısına, yüksek performanslı cloud sunucularına kadar üretim söz konusudur. Ayrıca gelişmiş inline otomasyonlar, akıllı üretimde verimliliği devamlı olarak optimize etmek için güçlü yazılım uygulamalarıyla kombine edilmektedir.

Hepsi veriyle ilgili

Günümüzde elektronik üretim piyasası, fabrika zemini ve arka ofis arasındaki geleneksel sınır, verimlilik, kalite ve üretkenliği artırmak ve yeni bilgiler sunma için giderek daha fazla üretim verisinin hasat görmesiyle kayboluyor. Veriler önce line’daki ekipmandan toplanmalı ve hattın gerçek zamanlı yönetimine yardımcı olması için anlık olarak analiz edilmelidir. daha sonra uzun vadeli eğilimleri ve stratejik olarak nasıl iyileştirileceğini belirlemek için arka ofis sistemleri ve cloud uygulamaları ile paylaşılmaktadır.

Üretim hattı, çeşitli üreticilerin ürettiği yüzey montajcı, optik inspection, dispenser yada krem lehim printer gibi ekipmanları kombine edebilir. bununla birlikte çeşitli makinalar arasındaki temel iletişimi sağlayan endüstri standartları, farklı markaların arayüzleri, akıllı üretimin yapılabilmesi için gereken zengin veri alışverişini genellikle destekleyemez.

Verilerin organize edildiği yol kritiktir ve bazı üreticiler analitik yazılım için detaylı bilgi üretmeye uygun veri yapılarını hazırlamıştır. Yamaha motor akıllı makineler bölümü, inline yüzey montaj ekipmanları arasında zengin gerçek-zamanlı veri alışverişi yapmaya olanak sağlayan machine-to-machine bir arayüz yarattı. bununla da kalmayıp veri toplama ve veri analizi için komple bir yazılım seti geliştirdi. Tüm bunlar önceki jenerasyon üretimlerde kendini kanıtlamış olup, SMT üreticilerinin işletmelerini akıllı üretime dönüştürebilmesi için yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 

İşletme varlıklarının kesintisiz bağlantısı

Bu yazılım uygulamaları arasında, yamaha QA opsiyonu hat üzerinde yerleştirme sonrası AOI datayı, printer ve yüzey montajcı datasıyla karşılaştırıyor(resim 1) ve bu sayede komponent yerleştirme hatalarını, krem lehim hatalarını kesin olarak tespit ediyor. Ekrandaki bildirimler (resim2) yamaha mobil denetim yazılımı üzerinden süpervizörün makinasına gönderilir ve hatalara anında müdahale etmeyi mümkün kılar. bu sayede verimlilik ve kalite kontrol artmış olur.

 

Şekil 1. komponent diziminden sonra yakalanan 2D AOI verileri, QA opsiyon yazılımıyla uyarılar üretmek için yüzey montajcı ve printer ile paylaşılabilir

 

Şekil 2. QA opsiyonu için mevcut olan veriler, hataların nedenlerinin anında tanımlanmasına olanak verir.

Yamaha bu uygulamalara ek olarak, izleme ve izlenebilirlik araçları barındıran Y.FacT factory software suite yazılımını geliştirmiştir.

S-Tool programı zamanla bozulan materyalleri yönetmeye yardımcı olur. stok durumu ve yaşının otomatik olarak izlenmesi, uygun olmayan herhangi bir malzemenin bitmiş ürünlerden ekarte edilmesine yardımcı olur. S-Tool, board numarası, krem lehim tipi, komponent feederların ve makaraların tanımlanması gibi verileri tutarak üründe oluşacak hataları önlemeye ve kaliteyi artırmayı sağlar. Örneğin bir LED aydınlatma ürünü montajlarken, Led parlaklığını kontrol eder, renk ısısını ve aydınlanma patternini barkod üzerindeki verilerle karşılaştırır ve uygun değilse yanlış montajı önler. S-Tool aynı zamanda komponent tower storage sisteme bağlanarak, durmaları en aza indirgemek, zamanında doldurma yapmak, makara ve feeder değişikliklerini koordine etmek için makinalardan gelen verileri kullanır.

M-Tool web tabanlı arayüzü üzerinden her linedaki verimlilik, pickup oranları, işletim verilerini gerçek zamanlı şekilde detaylı olarak izlemeyi sağlar. renk kodlu satırlar line'daki durumunun nasıl hızlı ve kolay bir şekilde izlenebildiğini göstermektedir (resim3) bir sonraki adımda bu verileri otomatik olarak depolama raporlarına birleştirmek ve cloud'da çalışan yüksek seviyeli uygulamalarla analiz etmek çok kolaydır

Şekil 3. bilgi akışı, fabrika tabanındaki faaliyetlerin gerçek zamanlı yönetimi ve derinlemesine performans analizine yardımcı olur

T-Tool izlenebilirlik uygulaması, her board'u kimliğiyle birlikte kaydeder ve komponent verilerini her yerleştirmede kontrol eder. bu, yüzey montaj ekipmanının altında yatan veri yapısının bir alanıdır ve detaylı komponent seviyesi verilerini işlemek için kritiktir. yamaha'nın tescilli veri yapısı, konum verilerinin yanı sıra bileşen seri numaralarını da kaydedebilir ve PCB bilgileri bir atölye sistemi vasıtasıyla izlenebilirlik veritabanına aktarılır. bu veritabanı müşteri gereksinimlerine uygunluğunu göstermek, bileşenlerin orijinini doğrulamak, tam zamanında montajın yapılmasına yardımcı olmak, üretim akışında stok ve malzemeleri izlemek vb gibi birçok amaçla sorgulanabilir.

Bu yazılım paketleri, fabrikada her line'da SMT ekipmanları arasındaki zengin bilgi paylaşım özelliklerinden yararlanır. gelişmiş iletişim özellikleri sayesinde bu ekipmanları, gelişmiş akıllı üretimi desteklemek için hazır hale getirmeyi sağlar, veri odaklı izleme ve kontrolü bir üst seviyeye taşır.

Sonuç

İşletmeler, rekabetçi fiyatlarla küresel pazarlara yüksek kaliteli ürünler sunmak için akıllı üretime geçiş yapıyor ve aynı zamanda çok sayıda ürün çeşitliliği seçeneği sunmak, özelleştirmek için pazar taleplerini karşılamaya çalışıyor. zengin makine içi iletişim, performansı analiz etmek için gerekli verilerin elde edilmesine yönelik anahtarı tutar ve hem hızlı hem de verimli bir şekilde uyum sağlamak için gerekli değişiklikleri iletir. uygun makine arayüzleri hazır olduğunda, sistem için kanıtlanmış yazılım araçları üretimler arasında bağlantıları sağlayan izlenebilirlik, görüntüleme, planlama ve yönetim konularında yardımcı olur bu sayede elektronik üreticilerinin akıllı üretime geçmesini hızlandırmaya katkıda bulunur.

Designed & Developed with By ProSMT

Prosmt MENU TR

  • İletişim